Bootstrap Slider

GỖ NHỰA PVC

 • Tấm Gỗ Nhựa Ốp Tường PVC G1608

  Vât liệu ốp tường vân gỗ hay còn gọi là tấm gỗ nhựa, dùng ốp tường thay sơn nước cho tường mới, xử lý tường cũ ẩm mốc, dùng thay thế giấy dán tường trang trí. Cấu trúc cấu tạo được thiết kế theo dạng tấm có cấu trúc tổ ong với các lỗ rỗng hình tròn giúp phân bố lực tác động ngoại lực tốt hơn các thiết kế cũ. Bề mặt được phủ lớp vân gỗ chất lượng cao. Đạt tiêu chuẩn chống cháy cấp độ B1 đáp ứng yêu cầu của các dự án lớn.Tấm ốp tường vân gỗ chống mối mọt và các loại côn trùng gây hại khác

  – Kích thước: 6000 x 2900m (rộng x dài)

  – Độ dày đa dạng: 8,5mm
  – Tỷ trọng: 2.0g~2.2g/cm3
  – Cấu tạo: Phôi nhựa nguyên chất màu trắng
  – Bề mặt: Vân gỗ

  Tấm Gỗ Nhựa Ốp Tường PVC G1608

  Liên Hệ - 0938353236

 • Tấm Gỗ Nhựa Ốp Tường PVC G1607

  Vât liệu ốp tường vân gỗ hay còn gọi là tấm gỗ nhựa, dùng ốp tường thay sơn nước cho tường mới, xử lý tường cũ ẩm mốc, dùng thay thế giấy dán tường trang trí. Cấu trúc cấu tạo được thiết kế theo dạng tấm có cấu trúc tổ ong với các lỗ rỗng hình tròn giúp phân bố lực tác động ngoại lực tốt hơn các thiết kế cũ. Bề mặt được phủ lớp vân gỗ chất lượng cao. Đạt tiêu chuẩn chống cháy cấp độ B1 đáp ứng yêu cầu của các dự án lớn.Tấm ốp tường vân gỗ chống mối mọt và các loại côn trùng gây hại khác

  – Kích thước: 6000 x 2900m (rộng x dài)

  – Độ dày đa dạng: 8,5mm
  – Tỷ trọng: 2.0g~2.2g/cm3
  – Cấu tạo: Phôi nhựa nguyên chất màu trắng
  – Bề mặt: Vân gỗ

  Tấm Gỗ Nhựa Ốp Tường PVC G1607

  Liên Hệ - 0938353236

 • Tấm Gỗ Nhựa Ốp Tường PVC G1606

  Vât liệu ốp tường vân gỗ hay còn gọi là tấm gỗ nhựa, dùng ốp tường thay sơn nước cho tường mới, xử lý tường cũ ẩm mốc, dùng thay thế giấy dán tường trang trí. Cấu trúc cấu tạo được thiết kế theo dạng tấm có cấu trúc tổ ong với các lỗ rỗng hình tròn giúp phân bố lực tác động ngoại lực tốt hơn các thiết kế cũ. Bề mặt được phủ lớp vân gỗ chất lượng cao. Đạt tiêu chuẩn chống cháy cấp độ B1 đáp ứng yêu cầu của các dự án lớn.Tấm ốp tường vân gỗ chống mối mọt và các loại côn trùng gây hại khác

  – Kích thước: 6000 x 2900m (rộng x dài)

  – Độ dày đa dạng: 8,5mm
  – Tỷ trọng: 2.0g~2.2g/cm3
  – Cấu tạo: Phôi nhựa nguyên chất màu trắng
  – Bề mặt: Vân gỗ

  Tấm Gỗ Nhựa Ốp Tường PVC G1606

  Liên Hệ - 0938353236

 • Tấm Gỗ Nhựa Ốp Tường PVC G1605

  Vât liệu ốp tường vân gỗ hay còn gọi là tấm gỗ nhựa, dùng ốp tường thay sơn nước cho tường mới, xử lý tường cũ ẩm mốc, dùng thay thế giấy dán tường trang trí. Cấu trúc cấu tạo được thiết kế theo dạng tấm có cấu trúc tổ ong với các lỗ rỗng hình tròn giúp phân bố lực tác động ngoại lực tốt hơn các thiết kế cũ. Bề mặt được phủ lớp vân gỗ chất lượng cao. Đạt tiêu chuẩn chống cháy cấp độ B1 đáp ứng yêu cầu của các dự án lớn.Tấm ốp tường vân gỗ chống mối mọt và các loại côn trùng gây hại khác

  – Kích thước: 6000 x 2900m (rộng x dài)

  – Độ dày đa dạng: 8,5mm
  – Tỷ trọng: 2.0g~2.2g/cm3
  – Cấu tạo: Phôi nhựa nguyên chất màu trắng
  – Bề mặt: Vân gỗ

  Tấm Gỗ Nhựa Ốp Tường PVC G1605

  Liên Hệ - 0938353236

 • Tấm Gỗ Nhựa Ốp Tường PVC G1604

  Vât liệu ốp tường vân gỗ hay còn gọi là tấm gỗ nhựa, dùng ốp tường thay sơn nước cho tường mới, xử lý tường cũ ẩm mốc, dùng thay thế giấy dán tường trang trí. Cấu trúc cấu tạo được thiết kế theo dạng tấm có cấu trúc tổ ong với các lỗ rỗng hình tròn giúp phân bố lực tác động ngoại lực tốt hơn các thiết kế cũ. Bề mặt được phủ lớp vân gỗ chất lượng cao. Đạt tiêu chuẩn chống cháy cấp độ B1 đáp ứng yêu cầu của các dự án lớn.Tấm ốp tường vân gỗ chống mối mọt và các loại côn trùng gây hại khác

  – Kích thước: 6000 x 2900m (rộng x dài)

  – Độ dày đa dạng: 8,5mm
  – Tỷ trọng: 2.0g~2.2g/cm3
  – Cấu tạo: Phôi nhựa nguyên chất màu trắng
  – Bề mặt: Vân gỗ

  Tấm Gỗ Nhựa Ốp Tường PVC G1604

  Liên Hệ - 0938353236

 • Tấm Gỗ Nhựa Ốp Tường PVC G1603

  Vât liệu ốp tường vân gỗ hay còn gọi là tấm gỗ nhựa, dùng ốp tường thay sơn nước cho tường mới, xử lý tường cũ ẩm mốc, dùng thay thế giấy dán tường trang trí. Cấu trúc cấu tạo được thiết kế theo dạng tấm có cấu trúc tổ ong với các lỗ rỗng hình tròn giúp phân bố lực tác động ngoại lực tốt hơn các thiết kế cũ. Bề mặt được phủ lớp vân gỗ chất lượng cao. Đạt tiêu chuẩn chống cháy cấp độ B1 đáp ứng yêu cầu của các dự án lớn.Tấm ốp tường vân gỗ chống mối mọt và các loại côn trùng gây hại khác

  – Kích thước: 6000 x 2900m (rộng x dài)

  – Độ dày đa dạng: 8,5mm
  – Tỷ trọng: 2.0g~2.2g/cm3
  – Cấu tạo: Phôi nhựa nguyên chất màu trắng
  – Bề mặt: Vân gỗ

  Tấm Gỗ Nhựa Ốp Tường PVC G1603

  Liên Hệ - 0938353236

 • Tấm Gỗ Nhựa Ốp Tường PVC G1602

  Vât liệu ốp tường vân gỗ hay còn gọi là tấm gỗ nhựa, dùng ốp tường thay sơn nước cho tường mới, xử lý tường cũ ẩm mốc, dùng thay thế giấy dán tường trang trí. Cấu trúc cấu tạo được thiết kế theo dạng tấm có cấu trúc tổ ong với các lỗ rỗng hình tròn giúp phân bố lực tác động ngoại lực tốt hơn các thiết kế cũ. Bề mặt được phủ lớp vân gỗ chất lượng cao. Đạt tiêu chuẩn chống cháy cấp độ B1 đáp ứng yêu cầu của các dự án lớn.Tấm ốp tường vân gỗ chống mối mọt và các loại côn trùng gây hại khác

  – Kích thước: 6000 x 2900m (rộng x dài)

  – Độ dày đa dạng: 8,5mm
  – Tỷ trọng: 2.0g~2.2g/cm3
  – Cấu tạo: Phôi nhựa nguyên chất màu trắng
  – Bề mặt: Vân gỗ

  Tấm Gỗ Nhựa Ốp Tường PVC G1602

  Liên Hệ - 0938353236

 • Tấm Gỗ Nhựa Ốp Tường PVC G1601

  Vât liệu ốp tường vân gỗ hay còn gọi là tấm gỗ nhựa, dùng ốp tường thay sơn nước cho tường mới, xử lý tường cũ ẩm mốc, dùng thay thế giấy dán tường trang trí. Cấu trúc cấu tạo được thiết kế theo dạng tấm có cấu trúc tổ ong với các lỗ rỗng hình tròn giúp phân bố lực tác động ngoại lực tốt hơn các thiết kế cũ. Bề mặt được phủ lớp vân gỗ chất lượng cao. Đạt tiêu chuẩn chống cháy cấp độ B1 đáp ứng yêu cầu của các dự án lớn.Tấm ốp tường vân gỗ chống mối mọt và các loại côn trùng gây hại khác

  – Kích thước: 6000 x 2900m (rộng x dài)

  – Độ dày đa dạng: 8,5mm
  – Tỷ trọng: 2.0g~2.2g/cm3
  – Cấu tạo: Phôi nhựa nguyên chất màu trắng
  – Bề mặt: Vân gỗ

  Tấm Gỗ Nhựa Ốp Tường PVC G1601

  Liên Hệ - 0938353236

 • Đường Chân Tường 12cm Vân Gỗ G1810

  – Kích thước: 120mm (rộng), 10mm (cao)
  – Chiều dài: Mỗi cây dài 2800mm
  – Cấu tạo: Phôi nhựa nguyên chất màu trắng
  – Bề mặt: Màu vàng
  – Ứng dụng: Dùng để ốp chân tường

  Đường Chân Tường 12cm Vân Gỗ G1810

  Liên Hệ - 0938353236

 • Đường Đầu Trần 11.5cm G1805

  – Kích thước: 115mm (rộng), 30mm (cao)
  – Chiều dài: Mỗi cây dài 2800mm
  – Cấu tạo: Phôi nhựa nguyên chất màu trắng
  – Bề mặt: Vân gỗ
  – Ứng dụng: Dùng trang trí phần tiếp giáp giữa tường với trần hoặc cột với trần

  Đường Đầu Trần 11.5cm G1805

  Liên Hệ - 0938353236

 • Đường Lưng Tường 4cm G1802

  – Kích thước: 40mm (rộng), 15mm (cao)
  – Chiều dài: Mỗi cây dài 2800mm
  – Cấu Tạo: Phôi nhựa nguyên chất màu trắng
  – Bề mặt: Vân gỗ
  – Ứng dụng: Dùng để tạo viền lưng tường, lưng cột, khung tranh hoặc tạo khung trang trí cách điệu trên tường làm điểm nhấn trong các thiết kế  từ hiện đại đến cổ điển

  Đường Lưng Tường 4cm G1802

  Liên Hệ - 0938353236

 • Đường Kết Thúc Vân Gỗ 7cm G1804

  – Kích thước: 70mm (rộng), 20mm (cao)
  – Chiều dài: Mỗi cây dài 2800mm
  – Màu nền: Phôi nhựa nguyên chất màu trắng
  – Bề mặt: Vân gỗ
  – Ứng dụng: Dùng để che phôi của tấm ốp tường vân gỗ khi kết thúc lưng chừng tường hoặc ốp lamri tường ……

  Đường Kết Thúc Vân Gỗ 7cm G1804

  Liên Hệ - 0938353236

 • Đường Nối Trang Trí Vân Gỗ 8cm-G1808

  – Kích thước: 80mm (rộng), 22mm (cao)
  – Chiều dài: Mỗi cây dài 2800mm
  – Cấu Tạo: Phôi nhựa nguyên chất màu trắng
  – Bề mặt: Vân gỗ
  – Ứng dụng: Dùng để nối & tạo điểm nhấn giữa 2 tấm ốp tường vân gỗ.

  Đường Nối Trang Trí Vân Gỗ 8cm-G1808

  Liên Hệ - 0938353236

 • Đường Trang Trí Màu Chân Tường 10cm G1809

  – Kích thước: 100mm (rộng), 10mm (cao)
  – Chiều dài: Mỗi cây dài 2800mm
  – Cấu Tạo: Phôi nhựa nguyên chất màu trắng
  – Bề mặt: Màu vàng, Xanh, Tùy Chọn
  – Ứng dụng: Ốp Chân Tường có màu tùy chọn cho nhà ở hoặc các không gian rộng lớn hơn

  Đường Trang Trí Màu Chân Tường 10cm G1809

  Liên Hệ - 0938353236

 • Đường Thắt Lưng Vân Gỗ 6cm G1803-2

  – Kích thước: 60mm (rộng), 20mm (cao)
  – Chiều dài: Mỗi cây dài 2800mm
  – Màu nền: Phôi nhựa nguyên chất màu trắng
  – Bề mặt: Vân gỗ
  – Ứng dụng: Dùng tạo khung dạng cổ điển, dùng làm khung tranh, tạo điểm nhấn giữa mảng tường hoặc cột, lamri tường.

  Đường Thắt Lưng Vân Gỗ 6cm G1803-2

  Liên Hệ - 0938353236

 • Đường Viền 6cm Vân Gỗ G1806

  – Kích thước: 60mm (rộng), 25mm (cao)
  – Chiều dài: Mỗi cây dài 2800mm
  – Màu nền: Phôi nhựa nguyên chất màu trắng
  – Bề mặt: Vân gỗ
  – Ứng dụng: Dùng để tạo viền lưng tường, lưng cột, khung tranh hoặc tạo khung trang trí cách điệu trên tường làm điểm nhấn trong các thiết kế  từ hiện đại đến cổ điển

  Đường Viền 6cm Vân Gỗ G1806

  Liên Hệ - 0938353236

 • Nẹp Chữ H Vân Gỗ 1.9cm G1812

  – Kích thước: 19mm (rộng), 13mm (cao)
  – Chiều dài: Mỗi cây dài 2800mm
  – Màu nền: Phôi nhựa nguyên chất màu trắng
  – Bề mặt: Vân gỗ
  – Ứng dụng: Dùng để nối hai tấm ốp tường vân gỗ với nhau

  Nẹp Chữ H Vân Gỗ 1.9cm G1812

  Liên Hệ - 0938353236

 • Nẹp V Góc Ngoài Vân Gỗ G1807

  – Kích thước: 20mm (rộng)
  – Chiều dài: Mỗi cây dài 2800mm
  – Cấu tạo: Phôi nhựa nguyên chất màu trắng
  – Bề mặt: Vân gỗ
  – Ứng dụng: Dùng để che đường nối góc 90 độ của tấm ốp tường vân gỗ

  Nẹp V Góc Ngoài Vân Gỗ G1807

  Liên Hệ - 0938353236

 • Đường Viền Vân Gỗ 3.5cm G1801

  – Kích thước: 35mm (rộng), 20mm (cao)
  – Chiều dài: Mỗi cây dài 2800mm
  – Màu nền: Phôi nhựa nguyên chất màu trắng
  – Bề mặt: Vân gỗ
  – Ứng dụng: Dùng để tạo viền lưng tường, lưng cột, khung tranh hoặc tạo khung trang trí cách điệu trên tường làm điểm nhấn trong các thiết kế  từ hiện đại đến cổ điển

  Đường Viền Vân Gỗ 3.5cm G1801

  Liên Hệ - 0938353236

 • Kích thước: 600 x 2900mm
  Chống thấm,Tiết kiệm
  Vệ sinh dễ dàng, vật liệu cách nhiệt, chống nước và chống ẩm
  Là vật liệp ốp tường mới được phát triển trong thời gian gần đây và nó đã nhanh chóng được các nhà thầu thi công nội thất ở khắp nơi trên thế giới 

  Tấm Nhựa PVC Vân Gỗ Ốp Tường 08

  Liên Hệ - 0938353236