Bootstrap Slider

Nẹp Tường Vân Đá

 • Nẹp PVC Vân Đá Vàng

  Nẹp PVC Vân Đá Vàng

  Liên Hệ - 0938353236

 • Nẹp Viền Trang Trí Vân Đá Thắt Lưng dùng để tạo khung trang trí cho cột, tường hoặc dùng để làm viền khung tranh kết hợp với đèn led dây.
  Kích thước: 45mm (rộng), 20mm (cao)
  Chiều dài: Mỗi cây dài 2800mm
  Màu nền: Phôi nhựa nguyên chất màu trắng
  Bề mặt: Vân đá cẩm thạch

  Nẹp Viền Trang Trí Vân Đá Thắt Lưng TL120-35

  Liên Hệ - 0938353236

 • Nẹp Giả Đá Lưng Tường viền trang trí vân đá dùng để tạo khung trang trí cho cột, tường hoặc dùng để làm viền khung tranh kết hợp với đèn led dây.
  Kích thước: 80mm (rộng), 28mm (cao)
  Chiều dài: Mỗi cây dài 2800mm
  Màu nền: Phôi nhựa nguyên chất màu trắng
  Bề mặt: Vân đá cẩm thạch

  Nẹp Giả Đá Lưng Tường TL80-28

  Liên Hệ - 0938353236

 • Đường Nẹp Cổ Trần Vân Đá Trang Trí  dùng để tạo khung trang trí cho cột, tường,làm cổ trần hoặc dùng để làm viền khung tranh kết hợp với đèn led dây.
  Kích thước: 112mm (rộng), 22mm (cao)
  Chiều dài: Mỗi cây dài 2800mm
  Màu nền: Phôi nhựa nguyên chất màu trắng
  Bề mặt: Vân đá cẩm thạch

  Đường Nẹp Cổ Trần Vân Đá Trang Trí CT112-22

  Liên Hệ - 0938353236

 • Đường lưng tường vân đá dùng để tạo khung trang trí cho cột, tường hoặc dùng để làm viền khung tranh kết hợp với đèn led dây.
  Kích thước: 60mm (rộng), 21mm (cao)
  Chiều dài: Mỗi cây dài 2800mm
  Màu nền: Phôi nhựa nguyên chất màu trắng
  Bề mặt: Vân đá cẩm thạch

  Đường lưng tường vân đá trang trí TL60-21

  Liên Hệ - 0938353236

 • Đường thắt lưng viền trang trí vân đá dùng để tạo khung trang trí cho cột, tường hoặc dùng để làm viền khung tranh kết hợp với đèn led dây.
  Kích thước: 45mm (rộng), 20mm (cao)
  Chiều dài: Mỗi cây dài 2800mm
  Màu nền: Phôi nhựa nguyên chất màu trắng
  Bề mặt: Vân đá cẩm thạch

   

  Nẹp Vân Đá Đường Thắt Lưng TL45-2

  Liên Hệ - 0938353236

 • Đường thắt lưng viền trang trí vân đá dùng để tạo khung trang trí cho cột, tường hoặc dùng để làm viền khung tranh kết hợp với đèn led dây.
  Kích thước: 45mm (rộng), 28mm (cao)
  Chiều dài: Mỗi cây dài 2800mm
  Màu nền: Phôi nhựa nguyên chất màu trắng
  Bề mặt: Vân đá cẩm thạch

  Nẹp Vân Đá Trang Trí Đường Thắt Lưng T28-2

  Liên Hệ - 0938353236

 •  
  Đường kết thúc viền trang trí dùng để tạo khung trang trí cho cột, tường hoặc dùng để làm viền khung tranh kết hợp với đèn led dây.
  Kích thước: 45mm (rộng), 28mm (cao)
  Chiều dài: Mỗi cây dài 2800mm
  Màu nền: Phôi nhựa nguyên chất màu trắng
  Bề mặt: Vân đá cẩm thạch

  Nẹp Vân Đá Trang Trí Đường Kết Thúc KV45-28

  Liên Hệ - 0938353236

 • Nẹp Vân Đá Trang Trí Chân Tường  Dùng để tạo khung trang trí cho cột, tường hoặc dùng để làm viền khung tranh kết hợp với đèn led dây.

  Kích thước: 100mm (rộng), 35mm (cao)

  Chiều dài: Mỗi cây dài 2800mm
  Màu nền: Phôi nhựa nguyên chất màu trắng
  Bề mặt: Vân đá cẩm thạch

  Nẹp Vân Đá Trang Trí Chân Tường LT10-1

  Liên Hệ - 0938353236