Bootstrap Slider

Nẹp Viền Vân Đá

 • Đường Trang Trí 15cm

  Kích thước: 150mm (rộng), 20mm (cao)
  – Chiều dài: Mỗi cây dài 2800mm
  – Màu nền: Phôi nhựa nguyên chất màu trắng
  – Bề mặt: Vân đá cẩm thạch
  – Ứng dụng: Dùng để tạo khung trang trí cho cột, tường, hoặc dùng để làm viền khung tranh 

  Đường Trang Trí 15cm TT1534

  300.000 VNĐ

  Liên Hệ - 0938353236

 • Đường Góc Trong Trang Trí 8cm

  Kích thước: 75mm (rộng), 17mm (cao)
  – Chiều dài: Mỗi cây dài 2800mm
  – Màu nền: Phôi nhựa nguyên chất màu trắng
  – Bề mặt: Vân đá cẩm thạch
  – Ứng dụng: Dùng để tạo khung trang trí cho cột, tường, trần hoặc dùng để làm viền khung tranh 

  Đường Góc Trong Trang Trí 8cm GT0834

  220.000 VNĐ

  Liên Hệ - 0938353236

 • Đường Trang Trí Trần Cổ Trần 11cm 

  – Kích thước: 112mm (rộng), 35mm (cao)
  – Chiều dài: Mỗi cây dài 2800mm
  – Màu nền: Phôi nhựa nguyên chất màu trắng
  – Bề mặt: Vân đá cẩm thạch
  – Ứng dụng: Dùng để tạo khung trang trí cho cột, tường, trần hoặc dùng để làm viền khung tranh 

  Đường Trang Trí Trần Cổ Trần 11cm CT1134

  260.000 VNĐ

  Liên Hệ - 0938353236

 • Đường Viền Chân Tường 10cm

  – Kích thước: 100mm (rộng), 10mm (cao)
  – Chiều dài: Mỗi cây dài 2800mm
  – Màu nền: Phôi nhựa nguyên chất màu trắng
  – Bề mặt: Vân đá cẩm thạch
  – Ứng dụng: Dùng để tạo khung trang trí cho cột, tường hoặc dùng để làm viền khung tranh 

   

  Đường Viền Chân Tường 10cm-CT1034

  260.000 VNĐ

  Liên Hệ - 0938353236

 • Đường Viền Trang Trí đường Kết Thúc 12cm

  – Kích thước: 12mm (rộng), 35mm (cao)
  – Chiều dài: Mỗi cây dài 2800mm
  – Màu nền: Phôi nhựa nguyên chất màu trắng
  – Bề mặt: Vân đá cẩm thạch
  – Ứng dụng: Dùng để tạo khung trang trí cho cột, tường hoặc dùng để làm viền khung tranh 

  Đường Viền Trang Trí đường Kết Thúc 12cm KT1234

  250.000 VNĐ

  Liên Hệ - 0938353236

 • Đường Viền Trang Trí Kết Thúc 8cm

  – Kích thước: 80mm (rộng), 28mm (cao)
  – Chiều dài: Mỗi cây dài 2800mm
  – Màu nền: Phôi nhựa nguyên chất màu trắng
  – Bề mặt: Vân đá cẩm thạch
  – Ứng dụng: Dùng để tạo khung trang trí cho cột, tường hoặc dùng để làm viền khung tranh

  Đường Viền Trang Trí Kết Thúc 8cm KT0834

  210.000 VNĐ

  Liên Hệ - 0938353236

 • Đường Kết Thúc Trang Trí 6cm

  – Kích thước: 60mm (rộng), 21mm (cao)
  – Chiều dài: Mỗi cây dài 2800mm
  – Màu nền: Phôi nhựa nguyên chất màu trắng
  – Bề mặt: Vân đá cẩm thạch
  – Ứng dụng: Dùng để tạo khung trang trí cho cột, tường hoặc dùng để làm viền khung tranh

  Đường Kết Thúc Trang Trí 6cm KT0634

  180.000 VNĐ

  Liên Hệ - 0938353236

 • Đường Viền Trang Trí đường Kết Thúc 5cm

  – Kích thước: 45mm (rộng), 28mm (cao)
  – Chiều dài: Mỗi cây dài 2800mm
  – Màu nền: Phôi nhựa nguyên chất màu trắng
  – Bề mặt: Vân đá cẩm thạch
  – Ứng dụng: Dùng để tạo khung trang trí cho cột, tường hoặc dùng để làm viền khung tranh 

  Đường Viền Trang Trí đường Kết Thúc 5cm KT0534

  160.000 VNĐ

  Liên Hệ - 0938353236

 • Đường Thắt Lưng 4.5cm

  – Kích thước: 45mm (rộng), 28mm (cao)
  – Chiều dài: Mỗi cây dài 2800mm
  – Màu nền: Phôi nhựa nguyên chất màu trắng
  – Bề mặt: Vân đá cẩm thạch
  – Ứng dụng: Dùng để tạo khung trang trí cho cột, tường hoặc dùng để làm viền khung tranh kết hợp với đèn led dây.

  Đường Thắt Lưng 4.5cm-TL0334

  140.000 VNĐ

  Liên Hệ - 0938353236

 • Đường Thắt Lưng 3cm

  – Kích thước: 28mm (rộng), 28mm (cao)
  – Chiều dài: Mỗi cây dài 2800mm
  – Màu nền: Phôi nhựa nguyên chất màu trắng
  – Bề mặt: Vân đá cẩm thạch
  – Ứng dụng: Dùng để tạo khung trang trí cho cột, tường hoặc dùng để làm viền khung tranh kết hợp với đèn led dây.

  Đường Thắt Lưng 3cm-TL0334

  120.000 VNĐ

  Liên Hệ - 0938353236